Zaznacz stronę

Human Capital w SSC - warsztaty dla HR SSC

relacja z warsztatów w Warszawie

17.11.2017 w Warsaw Trade Tower w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem # HUMAN CAPITAL w SSC – agenda: www.bsspartners.splashthat.com

W pierwszej części spotkania, w gronie ekspertów i praktyków z branży, rozmawialiśmy między innymi o wyzwaniach Human Capital w SSC. W panelu udział wzięli: Wiktor Doktór (Fundacja ProProgressio), Katarzyna Saska Grzybowska(RBS, ekspert w zakresie metodologii Lean, CIMA, IBM), Aneta Jurewicz (Executive coach, BSS Partners/ Hutchinson Institute) oraz Irek Zyzański (Dyrektor HR i manager expat, BSS Partners/Blackbird Group).

Wszyscy byli zgodni co do tego, że w przyszłym roku największe wyzwania branży będą dotyczyły deficytu pracowników o odpowiednich kompetencjach i rotacji pracowników w Centrach Usług Wspólnych – szczególnie w grupie wiekowej 25-30 lat.
Jakie recepty podali?

#1 EDUKACJA I WSPÓŁPRACA – lepsza współpraca między uczelnią – urzędem miasta – biznesem tak, by powstawały kierunki kluczowe z punktu widzenia biznesu – strategiczne myślenie w perspektywie 5-10 lat. Na razie uczelnie tworzą kierunki na podstawie popytu „dziś” a firmy radzą sobie we własnym zakresie otwierając np. Akademie językowe czy Akademie umiejętności biznesowych; Warto też zadbać o właściwe kompetencje pracowników na wcześniejszym etapie edukacji – studia wyższe to o wiele za późno.

#2 WEWNĘTRZNE PROGRAMY atrakcyjne programy funkcji oraz wewnętrzne akademie online/ F2F – by pracownicy od samego początku czuli, że firma w nich inwestuje i że mogą rozwijać te kompetencje, które są dla nich ważne; warto inwestować w techniczne szkolenia dla humanistów i programy rozwojowe dla trenerów czy wewnętrznych IT testerów. Przełoży się to na większe zaangażowanie pracowników – szczególnie na niższych szczeblach. Jest to szczególnie ważne w SSC, gdzie możliwości awansu pionowego są ograniczone.

#3 ONBOARDING I LEADERSHIP TRAINING – jakościowy onboarding i szkolenia dla team leaderów – młode pokolenie jest przyzwyczajone do tego, że może zwrócić towar, który nie spełnił jego oczekiwań – tzw. „Efekt Zalando”. Warto zadbać o pracownika na tym pierwszym etapie poprzez jakościowy onboarding łączący w sobie elementy twarde i miękkie. Drugim elementem są szkolenia dla team leaderow – często są słabym ogniwem organizacji. Warto dać team leaderom narzędzia do pracy z zespołem – np. narzędzia coachingu zespołowego.

#4 EMPLOYER BRANDING – zwiększanie świadomości tego, czym jest SSC i BPO i na czym polega praca w tej branży. Obecnie bardzo niewiele osób wie, co oznaczają te skróty. Większa świadomość to większa liczba potencjalnie zainteresowanych kandydatów. Warto tworzyć jasne definicje tego, czym jest SSC, BPO, GBS, COI, by przyciągnąć kandydatów.
#5 SZKOLENIA CROSS-KULTUROWE – szkolenia w zakresie komunikacji cross- kulturowej powinny być stałym elementem onboardingu i programów szkoleniowych w organizacji SSC. Część z nich może być nastawiona na obsługę klienta z innej kultury a część na międzynarodowe zespoły czy wirtualne zespoły – ważne, by wyposażyć pracowników oraz działy HR w świadomość i podstawowe narzędzia.

#6 BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA – młode pokolenie lubi mieć wpływ i podejmować decyzje. Czy wiesz, jak zaangażować ich w proces decyzyjny? Czy wykorzystujesz narzędzia intranetowe, by dowiedzieć się, na czym zależy pracownikom? Czasem jest to kawa a czasem rodzaj szkoleń organizowanych w firmie. Nie zgaduj – zapytaj.

W drugiej części spotkania Mateusz Pinkowski (FILTTR – https://filttr.pl/) opowiedział o trendach w rekrutacji IT oraz innowacyjnej aplikacji, która pozwala na wysyłanie dopasowanych ofert do potencjalnych kandydatów. Efekt? Skuteczna rekrutacja i znacznie krótszy proces rekrutacji (7 dni od momentu wysłania oferty).

Katarzyna Saska Grzybowska (RBS, SASSI) podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania Service Excellence w organizacji – o co zadbać i jakie korzyści płyną z dobrego wdrożenia. Warto zwrócić uwagę na to, że wdrożenie metodologii Lean to często droga do bardziej angażującego stylu przywództwa.

Aneta Jurewicz (BSS Partners, Hutchinson Institute) poprowadziła warsztat dot. narzędzi coachingu zespołowego w SSC a Irek Zyzański (BSS Partners, Blackbird Group) warsztat dot. zarządzania międzykulturowymi zespołami w SSC.

Już wkrótce kolejne wydarzenia! Zapraszamy do kontaktu i udziału w kolejnych spotkaniach – www.bsspartners.pl.

FOLDER BSS PARTNERS  – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE

 

PL   EN