Zaznacz stronę

Dorota Jakubowska-Kurzec

Od dziesięciu lat pracuję jako trener i coach.  Wcześniej kilkanaście lat w biznesie w branży produkcyjnej i budowlanej. Zawsze blisko ludzi, dla ludzi, z ludźmi.
Od lat zgłębia obszar związany z przywództwem. Tym autentycznym. Z serca.

To, co poza wiedzą i praktyką biznesową pozwoliło jej się rozwinąć to warsztaty z końmi. Od 2012 jest trenerem metody Horse Assisted Education, i to konie dopełniły obrazu autentycznego, świadomego przywództwa.

Swoich klientów zapraszam w podróż w trzech wymiarach. Zapraszam do pracy zarówno ze swoją wiedzą na temat tego, jak pracować z ludźmi, jak się z nimi komunikować, okazywać szacunek i zaufanie jednocześnie dbając o efektywność, a także do pracy ze swoimi umiejętnościami. Jednocześnie to, co czyni człowieka prawdziwym liderem to jego postawa – nastawienie do świata, do ludzi, jego spójność i prawdziwość intencji. I konie pięknie dopełniają tego trzeciego wymiaru. Są jak lustro, w którym każdy może się obejrzeć, jeśli jest gotów na prawdę – niezależnie, jaka ona jest. Jeśli jest gotów na szczerą informację zwrotną o sobie i gotów na pracę ze swoją postawą.
Poza przywództwem moje obszary specjalizacji to szeroko pojęta komunikacja, która wg niej jest królową wszystkich kompetencji. A która jednocześnie jest niedoceniana. A komunikacja to przecież zarządzanie, delegowanie, motywowanie, praca w trudnych sytuacjach, to rozwiązywanie problemów, szukanie rozwiązań. To budowanie asertywnej postawy, szacunku, przekonywanie.
Prywatnie szczęśliwa żona, mama dwójki nastolatków, żeglarka i nałogowy czytacz kryminałów oraz literatury z okresu zimnej wojny. Jeśli tylko mam okazję, latam, czym się da.

 

PL   EN